Mērķi

Veicināt un atbalstīt indivīdam un sabiedrībai kopumā noderīgas un labdarības iniciatīvas.
Īpaši atbalstot:
1. labdarības projektus;
2. pilsoniskas sabiedrības attīstību;
3. izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi;
4. sporta veicināšanu;
5. vides aizsardzību;
6. palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās; sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu.

Kontakti

LABDARĪBAS FONDS “CILVĒKIEM”

Katrīnas iela 12, Rīga, Latvija, LV-1045

E-pasts: fonds[et]cilvekiem.lv